2022-10-22 KRÁSNÁ – DEN OTEVÍRAJÍCÍCH SE DVEŘÍ ve Spolku U Dobré naděje

obsahuje Žádné komentáře

Srdečně zveme přátele, členy a příznivce našeho Spolku u Dobré naděje na již tradiční DEN OTEVÍRAJÍCÍCH SE DVEŘÍ, který se uskuteční v sobotu 22. 10. 2022 od 11:00 do 17:00 v sídle naší komunity na adrese Krásná 334, u zastávky autobusu Krásná, Rekreant.

Program:

 • uvítací projev předsedkyně spolku, seznámení se s upřesněným programem
 • duchovní slovo
 • prohlídka objektu a představení v něm provozovaných aktivit, včetně rekondičních pobytů pro osoby se zkušeností duševní krize nebo nemoci
 • tvořivá dílna, kognitivní hry
 • recitace poezie z tvorby členů spolku UDN
 • výstavka výtvarné tvorby členů
 • písničky s kytarou a s promítanými texty,
 • ukázka muzikoterapie
 • předvedení fotografických záběrů z akcí spolku
 • drobné pohoštění, v případě dobrého počasí grilování v pergole
 • možnost prohlídky i zakoupení výrobků spřátelené Chráněné dílny UDN
 • příjem dobrovolných darů od sponzorů, poděkování

Přijďte nás v hojném počtu podpořit tím, že s námi strávíte příjemný den v Obci Krásná, v malebném údolí řeky Mohelnice, ve směru na Visalaje.

Těšíme se na Vás!
Rada Spolku u Dobré naděje.

 

Napište komentář