Spolek U Dobré naděje

Krásná 334
739 04  Krásná

IČ: 05200130

tel.: 776 654 525

č. ú.: 2701034958/2010

Volejte prosím pouze v nutných případech, jinak jsme k dispozici na adrese komunita@udobrenadeje.cz.