DSC_1394

Rekondiční pobyty jsou od r. 2016 službou, kterou nabízí komunita U Dobré naděje, od r. 2016 spolek se sídlem Krásná 334/ a Dobrá psychiatrie s.r.o.

Odborně je zajišťuje MUDr. Markéta Dobrá a za její intervize další osoby se sociálním, psychoterapeutickým nebo psychologickým vzděláním a se zkušeností s prací s lidmi se závažnou duševní poruchou. RP volně navazují na někdejší rekondiční pobyty v Horních Holčovicích, které zaštítila tehdejší Psychiatrická léčebna Opava a hradily zdravotní pojišťovny. Pobyty se týkají klientů s psychiatrickou diagnózou v částečné nebo plné remisi, nebo v mírné dekompenzaci psychické poruchy.

Smyslem RP je pobýt několik dnů v komunitě ve společnosti obdobně nemocných lidí, vytvářet kamarádské vztahy s nimi, řešit příp. problémy, domlouvat a spoluvytvářet program pro sebe i ostatní účastníky. Náplní rekondičních pobytů jsou zejména rekondičně resocializační aktivity, aktivizační a socioterapeutické činnosti /rozvíjení schopností, dovedností, péče o sebe, procházky, výlety, ruční tvořivé, pohybové a sportovní aktivity, soutěže, turnaje, společné vaření, stolování, společenské hry, paměťová cvičení, kulturní program, muzikoterapie, ev. práce na zahradě a kolem domu.

Pobyty nejsou hrazeny z veřejných (zdravotních ani sociálních) zdrojů, hlavním sponzorem je Dobrá psychiatrie, s.r.o., se sídlem v Krásné 334. Příspěvek klienta činí 100,- Kč na 1 den pobytu (stravování, nocleh, energie, terapeutický program), případně po dohodě s klientem dle jeho situace částkou nižší nebo nějakou prací pro komunitu. Klienti jsou ubytováni ve dvojlůžkových pokojích se skromným vybavením, další prostory jsou společné (2x sprcha, 3x WC, společenská místnost, kuchyně, jídelna, sportovní místnost, venku pergola a terasa, posezení před vchodem do komunity). Bezbariérové vstupy a vnitřní vybavení bude vybudováno letos, kdy plánujeme i další stavební úpravy a možnost chráněného pracovního místa.

Rekondiční pobyty jsou pětidenní (od středy do neděle obvykle sudý měsíc, nebo od soboty do středy obvykle lichý měsíc). Komunita si vyhrazuje právo pobyt některý měsíc zrušit, příp. změnit délku, s ohledem na počet účastníků anebo vnitřních důvodů. Klienti mohou za poplatek 50,- Kč využít dopravu osobním automobilem společnosti Dobrá psychiatrie, s.r.o.

Doporučený seznam věcí na RP: veškeré pravidelně i často užívané léky, hygienické potřeby, přezůvky, pyžamo, vhodné praktické a pohodlné oblečení a obuv na hory dle ročního období, lépe i rezervní, určitě něco teplého (na horách bývá i v létě večer a v noci chladno), můžete nějakou svou oblíbenou hru nebo návod na ruční práci nebo tvorbu. Neberte rozhodně jídlo, ev. kromě drobností na svačinku nebo pro ostatní, kávu, čaj, lůžkoviny, knihy, zbytečně elegantní společenské oděvy.

Výběr klientů na RP spadá do výhradní kompetence MUDr. Markéty Dobré, klienti nebo jejich rodiny se jí mohou hlásit e-mailem, SMS nebo telefonicky.

Opět poskytujeme pravidelně, cca 1x měsíčně, pobyt pro omezený počet relativně stabilizovaných klientů.

 

Aktuální termíny:

  • 30. 4. – 4. 5. 2022 – pobyt s Radkem
  • 28. 5. – 1. 6. 2022 – pobyt s Martinou

Přihlášení je možné u předsedkyně spolku Martiny Mišurcové-Hurníkové na tel. 777 958 821 (pouze sms) nebo MUDr. Dobré.