Souhlasím se stanovami komunity U Dobré naděje (stanovy)

    Souhlasím se zpracováním osobních údajů (pouze pro účely komunity)

     

    Členský příspěvek za osobu na rok – 300,- Kč. Příspěvek je třeba poslat na účet č. 2701034958/2010. Členský poplatek může být nahrazen hodinami, odpracovanými pro komunitu.