2024-02-10 se konala ČLENSKÁ SCHŮZE SPOLKU UDN + Společenský Večírek

obsahuje Žádné komentáře

Děkujeme všem za účast (popř. omluvu). Mimo jiné byli zvoleni dva noví členové Rady, a sice Jiří Lindovský a Linda Vyvialová. Dosavadním členům Rady i dalším aktivním členům a příznivcům děkujeme za jejich činnost, jakož i všem za účast na akcích a aktivitách Spolku UDN dle jejich výběru a potřeb.

 

Pozvanka_na_clenskou_schuzi_10-02-2024___ke stažení ZDE

 

MÍSTO KONÁNÍ:  SÁL PIVNICE „ZÁKLADNA“ V 1. PATŘE OBJEKTU „URAL“ V OSTRAVĚ-JIHU-ZÁBŘEHU, JUGOSLÁVSKÁ 3019/22

https://www.firmy.cz/detail/13332177-pivnice-zakladna-ostrava-zabreh.html

https://pivnice-zakladna.business.site/

TERMÍN SCHŮZE PRO ČLENY SPOLKU U DOBRÉ NADĚJE:  SOBOTA 10. ÚNORA 2024, 16:00 – cca18:00.

NÁSLEDUJE SPOLEČENSKÝ VEČER PRO ČLENY A DALŠÍ PŘÍZNIVCE SPOLKU.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

 


POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Spolku U Dobré naděje

(a následný večírek)

 

Srdečně zveme naše členy na výroční Členskou schůzi, která se koná V SOBOTU 10.02.2024 od 16:00 v objektu URAL na adrese Jugoslávská 3019/22, Ostrava-Zábřeh, konkrétně v sále zvaném „Pivnice Základna“ v prvním patře, přístupném schodištěm uprostřed průchodu (podrobnější navigaci najdete v závěru této Pozvánky).

Po schůzi budeme pokračovat volnou zábavou od cca 18:00 do cca 23:00 hod. (Otevřeno je do půlnoci.)

Jak vždy připomínáme z našich Stanov, účastnit se Členské schůze patří nejen k našim výsadám, ale i k povinnostem. Svou účastí navíc projevíte svůj zájem o dění v komunitě. Pokud to jen trochu půjde, určitě přijďte.

 

PROGRAM ČLENSKÉ SCHŮZE 10.2.2024:

 

 • Úvod a zahájení

 

 • Seznámení se změnami ve stavu a s aktuálním počtem členů Spolku a sdělení výsledku o usnášeníschopnosti Členské schůze.

 

 • Volba nových členů Rady Spolku:
  1. Poděkování odstupujícím členům Rady, představení Radou navržených nových kandidátů, popř. jejich doplnění o další (po schválení Radou spolku)
  2. Společné hlasování o přijetí kandidátů

 

 • Zpráva o činnosti Spolku (akce, aktivity…)

 

 • Zpráva o hospodaření za předch. období (členské příspěvky, dotace, dary…)

 

 • Návrh a schválení Koncepce činnosti Spolku na další období (společné akce, aktivity, rekondiční, regenerační a dovolenkové pobyty apod.)

 

 • Schválení rámcového rozpočtu Spolku na další období

 

 • Hlasování o výsledku usnesení z Členské schůze

 

 • Diskuse, konkrétní návrhy, připomínky, sdělované na místě anebo písemně zaslané předem, rozdání anketních lístků pro zjištění Vašich zájmů jako vodítko pro naši další činnost.

 

 • Závěr

 

S projednávanými materiály se můžete seznámit před Členskou schůzí na místě od 15:30 hod. Bližší informace o kandidátech navržených do Rady Spolku Vám zašleme mailem nejpozději týden předem.

 

Pokud by se někdo ze závažných důvodů v daném termínu opravdu nemohl dostavit, pak jej zdvořile žádáme, aby nám to sdělil dopředu nejlépe na e-mail komunita@udobrenadeje.cz, a také, zda si bude přát hlasovat na dálku a jak, například po telefonu.

 


 

Po ukončení Členské schůze Vás zveme na  SPOLEČENSKÝ VEČER,
s příjemnou atmosférou, hudbou, možností si zatančit i zazpívat, zavzpomínat, shlédnout záběry ze společných akcí a další zábavou.

Večírku se již tradičně budou účastnit nejen členové Spolku U Dobré naděje,

ale i naši další příznivci, coby širší komunita „Dobráků“.

 


Těšíme se na Vás!

Za Radu Spolku U Dobré naděje,   

Radomír Vyvial, předseda

www.udobrenadeje.cz

komunita@udobrenadeje.cz

+420 603 255 894

 

 

Poznámka 1:           Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů Spolku. Není-li přítomna potřebná většina, předsedající zahájí o 30 minut později náhradní Členskou schůzi, která je již usnášeníschopná v libovolném počtu členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Spolku.

 

Poznámka 2 (jen pro členy Rady):       Členské schůzi bude předcházet krátká schůze Rady od 15:00 do 15:30 tamtéž.  Sál pro přípravu schůze, stolů a techniky bude zpřístupněn od 15:00 hod.

 

NAVIGACE:

 

Adresa:   Jugoslávská 3019/22, Ostrava-Zábřeh

Místo:     v objektu URAL (supermarket Albert), konkrétně v sále zvaném „Pivnice Základna“ v prvním patře, přístupném schodištěm uprostřed průchodu.

Když tak samozřejmě s příchodem pomůžeme, volejte kohokoli z Rady, např. 603 255 894.

 

Dostupno snadno:

 

tramvajemi č. 17, 18 a 3 ze zastávky TYLOVA (na ulici Plzeňská), a odtud podchodem, jen cca 200 m pěšky ulicí Rottrovou přímo ke zmíněnému průchodu:
https://mapy.cz/s/lajakoguha

 

a tramvajemi č. 2 a 7 a autobusy 57 ze zastávky KARPATSKÁ (na ul. Výškovická)

a dále cca 500 m pěšky ulicí Jugoslávskou od Lidlu až k supermarketu Albert a zmíněnému průchodu:    https://mapy.cz/s/cufugosaju

 

Odkaz na Mapy.cz :          https://mapy.cz/s/hapubohora

 

VCHOD:

(uprostřed průchodu)

 

 

WEB: https://pivnice-zakladna.business.site/

 

Příchod od zastávky „TYLOVA“ na Plzeňské ul. (Tramvaje 17, 18, 3):

Odtud podchodem jen cca 200 m pěšky ulicí Rottrovou přímo ke zmíněnému průchodu: https://mapy.cz/s/lajakoguha

 

Příchod od zastávky „KARPATSKÁ“ na Výškovické ul. (Tramvaje 2 a 7, Bus 57):

a dále cca 500 m pěšky ulicí Jugoslávskou od Lidlu až k supermarketu Albert a zmíněnému průchodu: https://mapy.cz/s/cufugosaju

 

WEB: https://pivnice-zakladna.business.site/

 

Napište komentář