2023-12-02 MIKULÁŠSKÝ VEČÍREK v Uralu v sobotu od 16:00

obsahuje Žádné komentáře

Ahoj, určitě si udělejte čas na naše sobotní společenské předmikulášské setkání, a přispějte tak ke společné zábavě!

Sledujte prosím tyto stránky, bližší informace budeme průběžně doplňovat.

 

MIKULÁŠSKÉ CELOVEČERNÍ SETKÁNÍ „DOBRÁKŮ“ se letos koná v SOBOTU 02.12.2023 od 16:00 do 22:00 hod. i déle, opět v objektu URAL na adrese Jugoslávská 3019/22, Ostrava Zábřeh, konkrétně v sále zvaném Pivnice Základna v prvním patře, přístupném schodištěm uprostřed průchodu.

 

Na večírek jsou srdečně zváni všichni „Dobráci“ s případným doprovodem i bez, tedy nejen členové Spolku UDN, ale i všichni naši příznivci, Dobráci nečlenové, sympatizanti apod. Z organizačních důvodů žádáme zájemce, aby nám svou účast a představy o doplnění programu pokud možno avizovali dopředu na čísle mobilu 603 255 894, popř. na e-mailu komunita@udobrenadeje.cz.

PROGRAM:

K programu může (což bychom moc rádi) (ale nemusí) přispět každý z nás dle vlastního uvážení. Budeme tak mít možnost ostatním členům naší komunity něco sdělit, navzájem se pobavit a napřímo i bez mobilů vzájemně sdílet své prožitky, pocity, nálady apod. Víme již, že někteří se třeba chystají něco zazpívat. Lze klidně i něco říci, přednést, přečíst, zahrát, sdělit prostřednictvím obrazu či krátkého videa. S ohledem na avízovaný zájem o akci by se délka našich úvodních příspěvků mohla pohybovat v rozmezí cca 2-5 minut. Pokud zbude čas, lze rozšířit.

Součástí akce bude i anketa o letech uplynulých a představách o roce příštím, ve které se budeme moci vyjádřit o tom, co by se nám líbilo společně dělat, podat náměty na společné dovolené, výlety, akce, aktivity, sdělit zájem o rekondiční pobyty na Krásné apod.

Určitě přijďte, popovídáme si, při promítání záběrů z akcí Spolku si zavzpomínáme na společné zážitky a v neposlední řadě v dobrém vzpomeneme též na kamarády a kamarádky, jež nás k naší lítosti v poslední době nedobrovolně opustili.

Vzájemné obdarování: Jelikož se večírek koná v příhodnou dobu měsíce prosince, kdy se lidé navzájem obdarovávají, žádáme pokud možno VŠECHNY účastníky, aby si připravili a donesli jeden zabalený neadresný levný dáreček dle vlastního uvážení, který při vstupní prezenci vyměníme za číslo do Tomboly. Ta proběhne cca ve 21:00 hodin, kdy za toto své obdržené číslo dostaneme dáreček jiný.

Příprava: Pokud by se někdo znalý věci chtěl zapojit při přípravě diskotékové, karaokové, hudební či pohybově-taneční části, neváhejte se přihlásit, budeme rádi. Kdo by přišel o půl hodinky dříve v 15:30 a byl prospěšný při úpravě sálu, uspořádání masivních stolů apod., je obzvláště vítán.

Těšíme se na Vás!

Za Radu Spolku U Dobré naděje,
Radomír Vyvial, 603 255 894

www.udobrenadeje.cz

komunita@udobrenadeje.cz


NAVIGAČNÍ ÚDAJE:

ADRESA: Jugoslávská 3019/22, Ostrava-Zábřeh

MÍSTO: v objektu URAL, konkrétně v sále zvaném „Pivnice Základna“ v prvním patře, přístupném schodištěm uprostřed průchodu.
(V objektu se nachází i supermarket Albert)

Když tak samozřejmě s příchodem pomůžeme, volejte kohokoliv z Rady, např. 603 255 894.

Dostupno celkem snadno:

tramvajemi č. 12 a 17 ze zastávky Tylova (na ulici Plzeňská)
a dále cca 200 m pěšky ulicí Rottrovou přímo ke zmíněnému průchodu,
https://mapy.cz/s/lajakoguha

a tramvajemi č. 2 a 7, a autobusem 57 ze zastávky Karpatská (na ul. Výškovická)
a dále dále cca 500 m pěšky ulicí Jugoslávskou až k Albertu a zmíněnému průchodu.
https://mapy.cz/s/cufugosaju

Odkaz na Mapy.cz:   https://mapy.cz/s/hapubohora

WEB: https://pivnice-zakladna.business.site/

QR kód místa akce:

 

 

 

Napište komentář