Báseň Michala Zemánka

Tolik lidí,
dělají jenom, co musí.
Žádný cit,
zbývají možnosti
podle chuti,
všechno si nechat odepřít.