Báseň Michala Zemánka

Nebudeme jiní,

nebudeme lepší

než ti před námi,

než ti po nás,

trochu ztraceni

a trochu pyšní,

jako hladiny řek,

které stoupají a klesají

na povel nám odepřené síly,

pro hodně příštích krás.