DSC_1394Rekondiční pobyt (dále „RP“) je nový typ služby, kterou nabízí komunita U Dobré naděje (dále „UDN“). Odborně ji zajišťuje MUDr. Markéta Dobrá a jí pověřené osoby se sociálním, psychoterapeutickým nebo psychologickým vzděláním a se zkušeností s prací s lidmi se závažnou duševní poruchou. RP volně navazují na více než 20 proběhlých rekondičních pobytů v rámci Horních Holčovic, které zaštítila tehdejší Psychiatrická léčebna Opava a hradily příslušné zdravotní pojišťovny. Po vybudování materiálního zázemí v Krásné pod Lysou horou jsme postupně přesouvali psychoterapeutické a rekondičně-resocializační aktivity do sídla naší komunity, která se v roce 2016 oficiálně stala spolkem. Tak došlo ke vzniku RP v Krásné. Zatím proběhlo 9 turnusů (naposledy listopadový a prosincový) s dobrými zpětnými ohlasy, struktura pobytů se dále zpevňuje každou zkušeností klientů pobytu. Za vedení prvních a precedentních RP děkujeme Mgr. Haně Kokešové a Emílii Scholzové, s intervizí a pomocí MUDr. Markéty Dobré.

Pobyty se týkají klientů s psychiatrickou diagnózou v částečné i plné remisi, nebo mírné dekompenzaci psychické poruchy. Do budoucna plánujeme RP i pro lidi bez zkušenosti s duševní poruchou nebo krizí, buď preventivně-osvětové, nebo tematické (redukce hmotnosti, boj se závislostmi jako kouření apod.), dále pobyty pro rodinné příslušníky nemocných, pro klienty s dětmi, vzdělávací pobyty (jazyky, práce s PC, vaření a stolování, sportovní apod.). Budovu komunity budeme v nevytíženém čase nabízet k využití jinými organizacemi. Výběr klientů na daný RP spadá zatím do výhradní kompetence MUDr. Markéty Dobré, klienti nebo jejich rodiny se mohou hlásit přímo jí (mailem, sms nebo telefonem). Pobyty neplánujeme (zatím) hradit z veřejných (zdravotních ani sociálních) zdrojů, hlavním sponzorem je Dobrá psychiatrie, s.r.o., která má v Krásné 334 sídlo, účastníci RP mohou přispět dobrovolným příspěvkem max. 100,- Kč na den pobytu na stravování, nocleh, terapeutický program a energie (nebo po dohodě s MUDr. Dobrou částkou nižší, příp. nějakou prací pro komunitu). Dovoz a odvoz na pobyt si každý účastník zajistí sám, lze poradit vhodné spoje, nebo domluvit společný odvoz autem nebo auty (nutno požádat aspoň 2 dny dopředu). Veškeré podrobnější informace podá MUDr. Markéta Dobrá nebo jí pověření pracovníci již vybraným účastníkům pobytu (osobně, telefonicky, sms, písemně nebo mailem). Dotazy a návrhy jsou vítány.