Velikonoce 2021

Láska, vertikála kříže
s bolestí v horizontále
protíná se níže
světlo lásky shora září
je v ní úsměv na tvé tváři
bolest čeká na každého z lidí
nikdo bez ní
žeň života nesklidí
v průsečíku lásky a bolesti
tryská Boží milosrdenství