Tichý hlas

Chceš se radovat nebo se chceš trápit? Ozval se v sobotu dopoledne při umývání nádobí tichý hlas v mém organismu. Myslím, že nikomu se nechce trápit dobrovolně. Ale jen co jsem si to pomyslela, musela jsem to popřít. Chci se trápit? Ano, je to v mé podstatě, v mé osobnosti. je tam někde v mém organismu kousek z Kristova utrpení. Ne vždy vede utrpení ke zkáze. Sám Kristus je nám toho příkladem. V utrpení můžem zakusit hloubku existence, hloubku pocitů, hloubku, která neleká, která nás nenechá balancovat na růžovém provázku krásného bytí, hloubku, která nakonec dává smysl lidskému bytí. Snímá opar radostné spokojenosti, nutí člověka k zamyšlení, k hodnotám a k porovnání. Radost je opar, balónek, který odletí, bublina, která splaskne, slunce, které zapadne. Miluji noci. Klid noci je neopakovatelný, vždy mě donutí ke sblížení s Bohem a vzápětí v tomto sblížení k modlitbám za mé přátele, bližní i nepřátele. Tento čas je jako ukolébavka, usínám s pocitem bezpečí a spokojenosti.

 

Mezi radostí a utrpením je jakési vakuum, které prožívám různě. Nejlépe je jej prožít přítomností, která plyne a osvobozuje. Člověku smysluplně ukrajuje z daného času a naplňuje ho spokojeností. Když ještě přidám další dimenzi a tou je prožívání Boží přítomnosti, poté je takto prožitý čas onou pověstnou třešinkou na dortu každého dne.

 

Miluji TICHO. Jsem hledač, v TICHU hledám odpovědi, v TICHU chci slyšet Boží hlas, v TICHU chci nalézt ztracený ráj a čerpat z něho. V TICHU není prázdnota, ale Bůh, který může promlouvat, pokud toužíme po jeho slovech. Celý člověk se tetelí blahem a přichází radost. Je to takové perpetum mobile Utrpení – Přítomný okamžik – Radost a Radost – Přítomný okamžik – Utrpení.

 

Nebojme se utrpení, neboť přes něj zákonitě přichází radost a nepřeceňujme radost, neboť přes ni zákonitě přichází utrpení. Žijme v Boží přítomnosti, s vděčností za obě tyto polohy žití, které nás nutí k tomu, že jdeme dál, že to nevzdáváme, i když třeba nevítězíme, ale přijímáme všechny okolnosti, které přispívají k našemu růstu a pochopení.

 

Ano i při umývání nádobí lze uslyšet Boží hlas, který mluví o utrpení, radosti a Boží přítomnosti v tomto roce Milosrdenství.