Ráno

Neměli jsme se příliš rádi,
neměli jsme si co říci,

 

dárky – jenom dárky to nezachrání,
jsou třeba skutky, vstřícné pohledy, společné činy,
které nejsou,

 

na chvíli je všechno krásné,

 

a pak se zlomí pod falešnou tíhou všichni

 

a je zase ráno.