Hvězdy

Neposlouchám hvězdy,

přestože každý den kolem mě někdy

stojí i hřejí.

Já neposlouchám hvězdy

a nebojím se to říci

ani v té básni – básni o naději.

 

Hvězdy stále svítí,

a všude plno šera,

nastala úpadková éra,

žádný vrchol již žádné hvězdy neosvítí

a již není, co říci.