Báseň Michala Zemánka

Nikdy nebudeš vědět celou pravdu,
a ty kousky tě zničí.
Ničí tě už teď,
Cesta je široká a úzká zároveň
a někdo tuze křičí,
tou libozvučnou písní proti všem
odemykáš své dveře nejistoty zase starými klíči.
A čert jde ven.
A voda v čajníku syčí.