Báseň Marie Farné

Řeka života plyne a její vody
nejsou vždy čisté, ale naděje
stále ukazuje na příští ostrůvky
radosti stojící proudu v cestě.