Pozvánka na Členskou schůzi 29.12.2017 v 15 hodin

obsahuje Žádné komentáře

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI SPOLKU  „U DOBRÉ NADĚJE“

 

Členská schůze Spolku U Dobré naděje, IČ: 05200130, se sídlem v Krásné 334, se bude konat

29.12.2017 od 15.00 v prostorách restaurace Maston, v Ostravě Hrabůvce.

 

Všichni členové Spolku jsou na schůzi srdečně zváni, budeme volit novou Radu spolku a pro usnášení-schopnost je nutná nadpoloviční většina členů.

Po zahájení a volbě zapisovatele

Členská schůze zejména:

  1. schvaluje případné změny stanov,
  2. volí a odvolává Radu spolku,
  3. schvaluje zprávu o činnosti Spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,
  4. určuje koncepci činnosti Spolku na další období,
  5. stanovuje výši členských příspěvků,
  6. schvaluje rozpočet Spolku na příští období,
  7. volí čestné členy Spolku,
  8. rozhoduje o zrušení Spolku s likvidací nebo o jeho přeměně

 

Po schůzi bude zajištěno drobné občerstvení a následovat bude od 17 hodin již tradiční vánoční večírek s tombolou.

 

S navrhovaným programem je možné se seznámit e-maliem, telefonicky nebo osobně u členů Rady

(kontakty naleznete na www.udobrenadeje.cz – sekce Komunita – Rada).

 

Místo Členské schůze: Restaurace Maston,  J. Herolda 3/1580, v blízkosti velkého kruhového objezdu a tramvajové zastávky Josefa Kotase, 

https://www.maston.cz/inpage/maston-kontakt/

 

Těší se na Vás Rada Spolku a doufáme v hojnou účast.

Prosíme ty z Vás, kteří se nemůžete zúčastnit, abyste nás o tom informovali předem.

 

Napište komentář