Dne 1. července 2019 byla společnost Dobrá psychiatrie s.r.o. uznána „Zaměstnavatelem na chráněném trhu práce“. Díky této skutečnosti se tak v sídle spolku U dobré naděje v Krásné 334 pomalu rodí chráněná dílna „U Dobré naděje“. Začíná pomalu fungovat, zaměstnala první pracovníky, vznikají první výrobky.

Mgr. Hana Kokešová, „koordinátor chráněných pracovních míst“
MUDr. Markéta Dobrá, Dobrá psychiatrie s.r.o.

 

Poděkování

Děkujeme panu Rostislavu Kačurovi za peněžní dar a spolupráci.