Dne 1. července 2019 byla společnost Dobrá psychiatrie s.r.o. uznána „Zaměstnavatelem na chráněném trhu práce“. Díky této skutečnosti se tak v sídle spolku U dobré naděje v Krásné 334 pomalu rodí chráněná dílna „U Dobré naděje“. Začíná pomalu fungovat, zaměstnala první pracovníky, vznikají první výrobky. Pokud máte zájem, přijeďte se podívat ve dnech 27. 8. (13–18 hod) až 28. 8. (9–16 hod), jste vítáni!

Mgr. Hana Kokešová, „koordinátor chráněných pracovních míst“
MUDr. Markéta Dobrá, Dobrá psychiatrie s.r.o.

 

Foto z prvních prodejních výstav chráněné dílny v Krásné