Naši Chráněnou dílnu „U Dobré naděje“ společnosti Dobrá psychiatrie s.r.o. v letošním roce finančně podpořila ze svého rozpočtu obec Krásná v rámci dotačního řízení. Děkujeme.


Dne 1. července 2019 byla společnost Dobrá psychiatrie s.r.o. uznána „Zaměstnavatelem na chráněném trhu práce“.

MUDr. Markéta Dobrá, jednatel, Dobrá psychiatrie s.r.o.