POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI 27.12.2019 A NÁSLEDNÝ VEČÍREK

obsahuje Žádné komentáře

Odkaz na aktualizovanou pozvánku ZDE: pozvanka_maston_2019-12-27

Vážení členové Spolku U Dobré naděje! Všichni jste srdečně zváni na Členskou schůzi v pátek 27.12.2019 od 17. hod.,

která se již tradičně koná v závěru roku v Hrabůvce v restauraci MASTON v 1.p.,

( jako v předchozích letech, www.maston.cz )  Vaše účast je důležitá!

 

Seznámení s materiály k projednání na Členské schůzi je možné na jednání Rady

dne 2.12.2019 v Kafárně U Oblouku v Porubě od 17-18:30h.

 

PROGRAM:

– Úvod a zahájení

– Hlasování o usnášeníschopnosti Členské schůze

– Výsledky hospodaření + členské příspěvky, schválení rozpočtu pro příští rok

– Projednání přihlášek a přijatých členů v tomto roce

– Hlasování o schválení návrhu nových stanov

– Hlasování o výsledku usnesení z Členské schůze

– Diskuse, návrhy, připomínky

– Závěr

 

Po ukončení Členské schůze Vás zveme na večírek s tombolou a malé pohoštění.

Prosíme každého účastníka, aby do tomboly přinesl malý dáreček.

 

Děkujeme za Vaši účast!

Martina Mišurcová Hurníková

Předsedkyně Spolku U Dobré naděje

Napište komentář