8.3.2021 ČLENSKÁ SCHŮZE na dálku + předchozí příprava

obsahuje Žádné komentáře

POZVÁNKA KE STAŽENÍ ZDE:  2020-03-08_pozvanka_na_clenskou_schuzi

 

Vážení členové našeho Spolku U Dobré naděje!

Po zralé úvaze Rada Spolku rozhodla, že s ohledem na setrvalost omezujících opatření nemá smysl déle otálet se svoláním Členské schůze. S výjimkou členů Rady se však tentokráte nebudeme scházet fyzicky, ale jen na dálku.

(Osobně bychom se pak sešli hned, jak to bude možné, na večírku, smažení vaječiny, sportovním dni, dni otevřených dveří, na rekreačně-rekondičních pobytech, či jiných povolených akcích a aktivitách.)

Zveme Vás tedy všechny na Členskou schůzi, která se bude konat v pondělí 8.3.2021 od 17:00 do cca 19:00 hod. „on-line“, popř. korespondenčně či telefonicky.

Způsob konání – příprava – důležité!!!:     

Hlavní materiály k projednání na Členské schůzi obdržíte do 15 dnů (tedy do 21.2.) na Vaše e-mailové adresy. V případě, že e-mail nepoužíváte a ani nemáte možnost si nechat poslat e-mail k někomu jinému, prosím, dejte nám to vědět a domluvíme se telefonicky o jiném způsobu doručení (osobně, klasickou poštou).

Dále obdržíte informaci o tom, jak se budete moci přihlásit „on-line“ prostřednictvím PC programu Microsoft Teams. Nebude potřeba nic instalovat, jen mít přístup k internetu. Kontaktní osobou pro připojování bude Linda Vyvialová s tel. 733 734 307, případně e-mail lindavyvialova@seznam.cz. V den schůze se můžete připojovat již od 16:30 hod. Můžeme si vyzkoušet i připojení nanečisto.

Hlasování o některých důležitých bodech z programu bude probíhat prostřednictvím e-mailu (případně SMS) až do 8.3.2021 do 15:00 hod.

Kdo by upřednostnil hlasování po telefonu, dejte nám prosím včas vědět na číslo 603 255 894. My Vám pak zavoláme v průběhu Členské schůze dne 8.3. od 17:00 do 19:00 hod. s hlasitým příposlechem za účasti členů Rady. Rada se sejde v OC Billa, Bohumíra Četyny 3025/15, O-Bělský Les, 4.NP, dv. č. 410+411.

 

PROGRAM ČLENSKÉ SCHŮZE 8.3.2021:

 • Úvod a zahájení
 • Seznámení se změnami ve stavu a s aktuálním počtem členů Spolku. Seznámení s počtem členů, kteří již hlasovali prostřednictvím mailu nebo prostřednictvím SMS. Informace o počtech osob přihlášených ke hlasování on-line, o počtech osobně přítomných členů (Rada, čestní členové Rady, případně další členové) a o počtech osob přihlášených k obtelefonování
 • Sdělení výsledku o usnášeníschopnosti Členské schůze
 • Nebude-li přítomna nadpoloviční většina všech členů Spolku, předsedající zahájí o 30 minut později náhradní Členskou schůzi, která je již usnášeníschopná v libovolném počtu členů
 • Volba nových členů Rady Spolku:
  1. Hlasování o schválení Radou navržených kandidátů
  2. Hlasování o přijetí dodatečných kandidátů navržených přímo členy (po schválení Radou spolku)
 • Schválení zprávy o činnosti Spolku a zprávy o hospodaření za předcházející období (akce, aktivity, členské příspěvky, dotace, dary, dodržování rámcového rozpočtu)
 • Schválení Koncepce činnosti Spolku na další období
 • Schválení rámcového Rozpočtu Spolku na další období
 • Hlasování o výsledku usnesení z Členské schůze
 • Diskuse, návrhy, připomínky, sdělované on-line anebo zaslané předem
 • Závěr (+ společný zdravý přípitek z vlastních zdrojů)

 

Prosíme všechny o vyjádření podpory činnosti našeho Spolku U Dobré naděje,

a to nejlépe účastí na této Členské schůzi 8.3.2021

 

Děkujeme za Vaši účast!

za Radu Spolku U Dobré naděje,                                           

 

Martina Mišurcová Hurníková                             a                     Radomír Vyvial

Předsedkyně                                                                                Místopředseda

 

 

Napište komentář