2023-02-11 Zveme na Členskou schůzi v 18:00 a následný Společenský večer

obsahuje Žádné komentáře

POZVÁNKA ZDE: pozvanka_na_clenskou_schuzi_2023-02-11ural18h_a_vecirek

 

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI našeho Spolku U Dobré naděje a na následný Společenský večírek.

 

Milí členové Spolku U Dobré naděje,

Srdečně Vás zveme na naši výroční Členskou schůzi, která se koná
V SOBOTU 11.02.2023 od 18:00 v objektu URAL na adrese Jugoslávská 3019/22, Ostrava-Zábřeh,
konkrétně v sále zvaném „Pivnice Základna“ v prvním patře, přístupném schodištěm uprostřed průchodu (podrobnější navigaci najdete v závěru této Pozvánky). Po schůzi budeme pokračovat volnou zábavou od cca 19:30 do cca 23:00 hod. (Otevřeno je do půlnoci.)

Jak vždy rádi připomínáme z našich Stanov, účastnit se Členské schůze patří nejen k našim výsadám, ale i k povinnostem. Svou účastí navíc projevíte svůj zájem o dění v komunitě, což bychom jako Vámi zvolená Rada velmi uvítali. Pokud to jen trochu půjde, určitě přijďte.

 

PROGRAM ČLENSKÉ SCHŮZE 11.2.2023:

 • Úvod a zahájení
 • Seznámení se změnami ve stavu a s aktuálním počtem členů Spolku a sdělení výsledku o usnášeníschopnosti Členské schůze.
 • Volba nových členů Rady Spolku:
  1. Představení Radou navržených kandidátů, popřípadě jejich doplnění o další (po schválení Radou spolku)
  2. Společné hlasování o přijetí kandidátů
 • Zpráva o činnosti Spolku (akce, aktivity…)
 • Zpráva o hospodaření za předch. období (členské příspěvky, dotace, dary…)
 • Návrh a schválení Koncepce činnosti Spolku na další období (společné akce, aktivity, rekondiční, regenerační a dovolenkové pobyty apod.)
 • Schválení rámcového rozpočtu Spolku na další období
 • Hlasování o výsledku usnesení z Členské schůze
 • Diskuse, konkrétní návrhy, připomínky, sdělované na místě anebo písemně zaslané předem, rozdání anketních lístků pro zjištění Vašich zájmů jako vodítko pro naši další činnost.
 • Závěr

S projednávanými materiály se můžete seznámit před Členskou schůzí na místě od 17:30 hod. Bližší informace o kandidátech navržených do Rady Spolku Vám zašleme mailem nejpozději týden předem.

Pokud by se někdo ze závažných důvodů v daném termínu opravdu nemohl dostavit, pak jej zdvořile žádáme, aby nám to sdělil dopředu nejlépe na e-mail komunita@udobrenadeje.cz, a také, zda si bude přát hlasovat na dálku a jak, například po telefonu.

 

Po ukončení Členské schůze Vás zveme na  SPOLEČENSKÝ VEČER,
s příjemnou atmosférou, hudbou, možností si zatančit i zazpívat, zavzpomínat, shlédnout záběry ze společných akcí a další zábavou.

Večírku se již tradičně budou účastnit nejen členové Spolku U Dobré naděje,

ale i naši další příznivci, coby širší komunita „Dobráků“.

 

Těšíme se na Vás!

Za Radu Spolku U Dobré naděje,   

Radomír Vyvial

Předseda

 

www.udobrenadeje.cz

komunita@udobrenadeje.cz

+420 603 255 894

 

Poznámka 1:           Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů Spolku. Není-li přítomna potřebná většina, předsedající zahájí o 30 minut později náhradní Členskou schůzi, která je již usnášeníschopná v libovolném počtu členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Spolku.

 

Poznámka 2 (jen pro členy Rady):      Členské schůzi bude předcházet krátká schůze Rady od 17:00 do 17:30 tamtéž.  Sál pro přípravu schůze, stolů a techniky bude zpřístupněn od 16:30 hod.

 

NAVIGACE – JAK SE TAM DOSTAT :

Adresa:   Jugoslávská 3019/22, Ostrava-Zábřeh

MÍSTO:    v objektu URAL (supermarket Albert), konkrétně v sále zvaném „Pivnice Základna“ v prvním patře, přístupném schodištěm uprostřed průchodu.

 

Když tak samozřejmě s příchodem pomůžeme, volejte kohokoli z Rady, např. 603 255 894.

 

Dostupno snadno:

tramvajemi č. 12 a 17 ze zastávky Dolní (na ulici Plzeňská), a odtud po schodech dolů na ul. Výškovickou, doprava na křižovatku u zastávky Karpatská, přejít přes křižovatku nejdříve rovně a pak doleva, a dále cca 500 m rovně ulicí Jugoslávskou od Lidlu až k Albertu a zmíněnému průchodu: https://mapy.cz/s/jogukalozo

(Pěšky celkem asi 650 m, cca 10 minut.)

(Zastávka Tylova do odvolání není obsluhována, odkud by to bylo jen cca 200 m pěšky ulicí Rottrovou přímo ke zmíněnému průchodu, https://mapy.cz/s/lajakoguha )

 

a tramvajemi č. 2 a 7 a autobusy 57 ze zastávky Karpatská (na ul. Výškovická)

a dále cca 500 m pěšky ulicí Jugoslávskou od Lidlu až k Albertu a zmíněnému průchodu. https://mapy.cz/s/cufugosaju

 

 

Odkaz na Mapy.cz :          https://mapy.cz/s/hapubohora

 

Napište komentář