2021-02-12 ČLENSKÁ SCHŮZE + VEČÍREK, Ostrava-Zábřeh

obsahuje Žádné komentáře

POZVÁNKA KE STAŽENÍ ZDE: pozvanka_na_clenskou_schuzi_12-02-2022

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI „Spolku U Dobré naděje“ a následný VEČÍREK

ČLENSKÁ SCHŮZE se koná V SOBOTU 12.02.2022 od 17:00 v objektu URAL na
adrese Jugoslávská 3019/22, Ostrava Zábřeh, konkrétně v sále zvaném Pivnice Základna
v prvním patře, přístupném schodištěm uprostřed průchodu
(podrobnější navigaci najdete v závěru přiložené Pozvánky).

Po schůzi budeme pokračovat volnou zábavou od cca 19:00 do 22:00.

Připomínáme z našich Stanov, že účastnit se Členské schůze patří nejen k našim
výsadám, ale i k povinnostem. Účastí navíc projevíte svůj zájem o dění v komunitě ,
za což bychom Vám jako Vámi zvolená Rada byli moc vděčni.

PROGRAM ČLENSKÉ SCHŮZE 12. 2. 2022:
1) Úvod a zahájení
2) Seznámení se změnami ve stavu a s aktuálním počtem členů Spolku a sdělení
výsledku o usnášeníschopnosti Členské schůze
3) Volba nových členů Rady Spolku
a. Hlasování o schválení Radou navržených kandidátů (kterými jsou Martin
Slíva a Andrea Kostková)
b. Hlasování o přijetí dodatečných kandidátů navržených přímo členy (po
schválení Radou Spolku)
4) Z práva o činnosti Spolku (akce, aktivity…)
5) Z práva o hospodaření za předcházející období členské příspěvky, dotace,
dary…)
6) Návrh a schválení Koncepce činnosti Spolku na další období
7) Schválení rámcového rozpočtu Spolku na další období
8) Hlasování o výsledku usnesení z Členské schůze
9) Diskuse, návrhy, připomínky, sdělované na místě anebo písemně zaslané
předem
10) Závěr

S projednávanými materiály se můžete seznámit před Členskou schůzí na místě od 16:30 hod.16:30 hod.

Bližší informace o kandidátech navržených do Rady Spolku Vám zašleme mailem nejpozději týden předem.

Pokud by se někdo ze závažných důvodů v daném daném termínu opravdu nemohl dostavit, pak jej zdvořile žádáme, aby nám to sdělil dopředu nejlépe na e-mail komunita@udobrenadeje.cz, a také, zda si bude přát hlasovat na dálku a jak, například po telefonu.

Po ukončení Členské schůze Vás zveme na VEČÍREK S MNOHA PŘÁTELI, s příjemnou atmosférou, tombolou, hudbou, tancem, promítáním záběrů z akcí Spolku a další zábavou, ke které, jak doufáme, přispějete i Vy sami. Prosíme každého účastníka večírku, aby do tomboly přinesl malý neadresný dáreček.

Těšíme se na Vás!

Za Radu Spolku U Dobré naděje,
Martina Mišurcová Hurníková a Radomír Vyvial

www.udobrenadeje.cz
komunita@udobrenadeje.cz

Poznámka: Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů Spolku. Není-li přítomna potřebná většina, předsedající zahájí o 30 minut později náhradní Členskou schůzi, která je již usnášeníschopná v libovolném počtu členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Spolku.

—————————-

NAVIGAČNÍ ÚDAJE:

ADRESA: Jugoslávská 3019/22, Ostrava-Zábřeh

MÍSTO: v objektu URAL, konkrétně v sále zvaném „Pivnice Základna“ v prvním patře, přístupném schodištěm uprostřed průchodu.
(V objektu se nachází i supermarket Albert)

Když tak samozřejmě s příchodem pomůžeme, volejte kohokoliv z Rady, např. 603 255 894.

Dostupno celkem snadno:

tramvajemi č. 12 a 17 ze zastávky Tylova (na ulici Plzeňská)
a dále cca 200 m pěšky ulicí Rottrovou přímo ke zmíněnému průchodu,
https://mapy.cz/s/lajakoguha

a tramvajemi č. 2 a 7, a autobusem 57 ze zastávky Karpatská (na ul. Výškovická)
a dále dále cca 500 m pěšky ulicí Jugoslávskou až k Albertu a zmíněnému průchodu.
https://mapy.cz/s/cufugosaju

Odkaz na Mapy.cz:   https://mapy.cz/s/hapubohora

WEB: https://pivnice-zakladna.business.site/

QR kód místa akce:

 

Napište komentář