Sídlo komunityKomunita U Dobré naděje je společenství lidí se zkušeností duševní krize nebo nemoci a jejich přátel. Hlavní cíl komunity je vytvořit možnost pobýt v blízkosti slušných a citlivých lidí v době, kdy se cítím špatně nebo osaměle nebo hledám vnitřní klid, nějaké rozhodnutí, sílu či naději, nebo naopak když něco z toho chci poskytnout druhému člověku.

Vycházíme z 25leté zkušenosti vzájemných setkávání, psychoterapie, spolupráce, výletů do přírody, tvůrčích odpolední, rekondičních pobytů a českých i zahraničních dovolených. Během let někteří klienti odešli, uzdravili se, přešli jinam, jiní zůstávají jako nosní členové a zakladatelé této komunity, většina se objevuje čas od času na akcích dle jejich výběru a potřeb. Léta vznikala potřeba stálého místa s možností scházet se, vytvářet psychoterapeutické aktivity, tvořit, pobývat zde kratší i delší čas, využít místa k rekondičním pobytům místo léčebny, dělat zde preventivní programy a jiné akce pro veřejnost. Chceme tu mj. ukázat zdravým spoluobčanům, že duševně nemocní nejsou nebezpeční ani jinak ohrožující, ale milí a fajn lidi, kteří si prošli více či méně hlubokým a dlouhým psychickým utrpením, dá se s nimi mluvit, mohou a chtějí o sobě vyprávět, mohou a chtějí něco zdravým poskytovat…

Budova sídla komunity byla objevena a kupní smlouva podepsána 30. 10. 2014, ten den považujeme za její narozeniny. Velká oslava a založení kroniky proběhla na novoročním večírku v Opavě. Dále byla budova převzata, provizorně zabydlena, přestaveny a zařízeny její části (velká část práce svépomocí), byli navrženi a zvoleni členové Rady komunity, propracovány stanovy, a v roce 2016 proběhla registrace komunity U Dobré naděje jako spolku.

Do komunity je možné se přihlásit prostřednictvím tištěného formuláře nebo online.


Nabídka pro dobrovolníky

Nabízíme zajímavou zkušenost – seznámení a práci s lidmi se závažnou duševní poruchou.
Tato nabídka se týká všech zájemců o dobrovolnou práci nebo DPČ (včetně studentů). Jedná se převážně o víkendové akce pro klienty s duševním onemocněním, nebo jejich rodiny a přátele, kde se můžete podílet na aktivitách spolku – pomoci s vytvářením, organizací nebo asistencí. Jsou to např. sportovní dopoledne nebo odpoledne, tvůrčí dny, výlety, arteterapie, muzikoterapie, kulturní aktivity, besedy, doprovázení).
Informace a domluva o jednorázové, příp. dlouhodobé spolupráci (toto vítáno) na komunita@udobrenadeje.cz.

KALENDÁŘ